Prywatne archiwum: Piotr Seczyk 1, Biała Podlaska, Leśna Podlaska...

Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Terespol, Kapliczka św. Jana Nepomucena w Sworach, Gubernator siedlecki Stiepan Gromeka, Zespół pałacowy Radziwiłłów, Inhumenia Katarzyna Jelifemowska...
Wycieczka po Bugu koło Janowa Podlaskiego cara Aleksandra III z małżonką Maria Teodorową 28 sierpnia/ 9 września 1886 r. Leśna Podlaska, 1886 Leśna Podlaska, ok. 1886 Szkoła ufundowana przez Katarzynę Jeflimowską z leśniańskiego monasteru, Leśna Podlaska, ok 1886
Procesja wokół soboru Podwyższenia Krzyża Św. w dzień odpustu św. Trójcy przy leśniańskim monasterze 1901 r. Pomnik postawiony przez Rosjan w Terespolu na cześć zwycięskiej bitwy Suworowa w 8 września 1794 r. Zdjęcie z 1903 r. Pomnik w Terespolu upamiętniający poległych: polskich i rosyjskich żołnierzy w 8 września 1794 r. Zdjęcie z 1903 r. Widoczne działa przy rogach pomnika obecnie znajdują się przy muzeum w Białej Podlaskiej Kapliczka św. Jana Nepomucena w Sworach przed 1939 r.To było na końcu dzisiejszej ul. Szkodnej w Sworach, dawniej w XVII w. był to początek wsi i droga do Białej.
Gubernator siedlecki Stiepan Gromeka rozpoczął krwawe prześladowania grekokatolików na terenie guberni siedleckiej. Zmarł na gruźlicę, jego szczątki spoczywają na cmentarzu w Wólce Plebańskiej Chałupa, w której mieszkał J. Kraszewski w Białej Podlaskiej 1879 r. Fabryka drewnianych gwoździ w Białej Podlaskiej 1882 r.  Fabryka ta została założona w 1874 r. przez Rudolfa Tajbera i mieszkańca Warszawy Gersz-Berg Raabe, została ulokowana na przedmieściach miasta na Woli. Była to pierwsza lokalna fabryka drewnianych gwoździ, mieściła się w piętrowym mieszkaniu. Zakład oficjalnie zaczął działać we wrześniu w 1874 r. Fabryka posiadała paro-wodne maszyny, pracowało w niej 60 pracowników, z których 25 osób dorosłych i 35 dzieci. W 1876 r. rozbudowano zakład dostawiając obok murowany budynek na magazyn. W czerwcu 1878 r. drewniany budynek zakładu spłonął wraz z wszystkimi maszynami, właściciel po otrzymaniu gotówki z rządu gubernialnego zbudował nowy murowany obiekt. Otóż w XIX w . używano do łączenia drewnianych elementów budynków drewnianych gwoździ (żelazo było drogie) Taki gwóźdź to był niewielki kołeczek, który wbijało się w wcześniej wywiercony otwór. Zespół pałacowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, jedno z najstarszych zdjęć obiektu z 1883 r. przed pożarem
Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Leśnej Podlaskiej, służyła jako grobowiec i ołtarz polowy Szkoły w Leśnej Podlaskiej 1900 r. Inhumenia Katarzyna Jelifemowska (przełożona żeńskiego monasteru w Leśnej Podlaskiej, założycielka szkoły (obecnie ZSRCKU) Leśna Podlaska bazylika 1920 r.