Biała Podlaska 1918-1938, 34 Pułk Piechoty (II RP)

34 pp, Podpułkownik Jan Świątecki, Święto pułkowe 34 pp, defilada, oficerowie i podoficerowie w dniu święta, Mistrzostwa w strzelectwie, Żołnierze z 34 pp
Podpułkownik Jan Świątecki dekoruje Krzyżem Zasługi sierżantów, dyplomy trzyma kapitan Mielcarek, 19 marca 1935 r. Święto pułkowe 34 pp, w środku ksiądz prałat (N.N.), z lewej ppłk Franciszek Grabowski, z prawej płk Wilhelm Orlik-Ruckemann - dowódca 9 Dywizji Piechoty, 8 maja 1933 r. Święto pułkowe 34 pp, defilada 8 maja 1934 r. Święto pułkowe 34 pp, defilada 8 maja 1934 r.
Święto pułkowe 34 pp, oficerowie i podoficerowie w dniu święta, 8 maja 1934 r. Święto pułkowe 34 pp, oficerowie i podoficerowie w dniu święta, 8 maja 1934 r. Mistrzostwa w strzelectwie - 1 miejsce, proporzec 9 Dywizji Piechoty, Biała Podlaska ok. 1935 r Pododdział z 34 pp. Koszary, 1935 r.
Żołnierze z 34 pp, Biała Podlaska, (1935 r.) 19 marca 1935 r., od prawej kpt. Mielcarek, mjr Brzozowski, starosta Modliński, ppłk Świątecki Zakończenie kursu szkolnej kompanii ckm, dowódca kapitan Tadeusz Radziszewski, Biała Podlaska, 10 marca 1935 r.